Strategie

Merkstrategie gaat om het ontrafelen van je DNA. Soms moeten we diep graven om de unieke waarden van je merk te vinden. Het is meer archeologie, dan revolutie. Zo leggen we delen van jouw DNA bloot die exact weerspiegelen wie je bent als merk of organisatie.

Daarna is het zaak om elk ontwerp daaraan te toetsen. Want consistentie leidt tot merkherkenning.

Het draait om het vinden van de karakteristieken van jouw bedrijf. Dat hoeven wij niet te bedenken, alleen te beschrijven.

Ons strategieproces

1. DNA 1. DNA

1. DNA

Wie ben je? Het graven naar je unieke waarden is begonnen. En dan is het net zo belangrijk om te weten wie of wat je niet bent, als wat je wel bent.

 

2. Brandkey 2. Brandkey

2. Brandkey

Balans aanbrengen. Welke kernwaarden komen naar boven tijdens onze gesprekken? Wat maakt je anders dan de rest? Wat beloof je je klanten? We wegen de woorden tot alles op z’n plek staat.

3. Archetypes 3. Archetypes

3. Archetypes

Hoe zit je persoonlijkheid in elkaar? Merken zijn net mensen, ze hebben drijfveren en ambities. Deze geven richting aan hun intenties en gedragingen. Om dit voor je merk te bepalen maken we gebruik van archetypes. In totaal zijn er twaalf, ieder met zijn eigen unieke set aan drijfveren en ambities. Denken vanuit archetypen geeft richting en draagt bij aan een eenduidige boodschap. Zo helpen ze sterke en betekenisvolle merken op te bouwen.

4. Merkkompas 4. Merkkompas

4. Merkkompas

Alsof je in de spiegel kijkt. Dit ben jij, kort samengevat. Het merk-kompas slaat de spijker op z’n kop en leest als een feest van herkenning.